Nyheter

Se glassdias fra Kina på FotoWeb

Se glassdias fra Kina på FotoWeb

"En Compradore (Mægler)," Misjons- og diakoniarkivet

Bildet du ser over er et håndkolorert glassdias og er en del av samlingen "China and Chinese." Glassdias er reproduksjoner. Fotografene er, som i dette tilfellet, ofte ukjente. NMS har kjøpt bildet fra York & Son i England, og har siden ført på beskrivelsen "En Comprador (Mægler)." Dersom en skulle ha fortalt historien om møtet mellom Vesten og Kina i bilder, ville denne compradoren ha spilt en sentral rolle.

Når den første protestantiske misjonæren ankom Kina i 1807, var landet stengt. Europeiske handelsskip fikk kun legge til i Canton et par måneder hvert år. Handelen var strengt regulert av keiseren, og utlendinger var henvist til å bruke compradorer eller meglere som mellommenn. Storbritannia gikk senere til krig for å få tilgang til de kinesiske markedene. Etter Opiumskrigene, og vestens hevn for Bokseropprøret, var Kina blitt hva man kan kalle en semikoloni. Kina var ydmyket, og når NMS pionerne ankom Hunan i 1902, var de uønsket.

Glassdias samlingen til NMS har flere karikaturtegninger hvor misjonærene spottes for å spre simpel overtro. Samtidig var mange rasende på keiserdømmet som ikke maktet å forhindre at kolonimaktene delte Kina mellom seg. Karikaturtegningen av keiser Puyi, "den siste keiseren," portrettert som et hjelpeløst barn med påskriften "Stop the Yuan Dynasty," er illustrativ. Yuan dynastiet regjerte Kina i perioden 1279–1368, og ble etablert av Kublai Khan. Dette var Kinas første såkalte "utenlandske dynasti." Det Mandsjuriske Qing dynastiet, som Puyi tilhørte, var det andre. Mange mente nå at Qing Dynastiet, så vel som briter, franskmenn, og tyskere, måtte bort for at Kina igjen skulle kunne blomstre.

Slik kunne vi ha fortsatt, med bilder som forteller om revolusjonen i 1911, arbeider- og bondeopprørene i 1926 og 27, og den Sino-Japanske krigen i 1937- 1945. Andre bilder forteller historier om evangelisering og kirkebygging. NMS inngikk tidlig samarbeid med andre lutherske misjonsselskap i sentral Kina, og i 1922 ble Kinas Lutherske kirke etablert. Bygging av skoler og sykehus gikk hånd i hånd med evangeliseringsarbeidet. Allerede fra 1903 hadde NMS en skole og en poliklinikk i Hunans provinshovedstad Changsha hvor de startet sitt arbeid i 1902. Hovedsenteret for NMS sin virksomhet ble senere byen Yiyang. Glassdiassamlingen har flere bilder som dokumenterer kirkeliv, skolearbeid og sykehusdrift i Yiyang.

Samlingen består totalt av 1500 glassdias, som nå legges ut forløpende på Fotoweb. Alle de kinesiske inskripsjonene er oversatt av Gloria Zhong, og bearbeidet av Gustav Steensland. June Pettersen har katalogisert samlingen og laget utkast til de engelske oversettelsene.