Nyheter

Godt oppmøte til høstens studier

Godt oppmøte til høstens studier

Det er rekordoppmøte til diakonistudiene i høst. Totalt har 40 studenter begynt på diakoni heltid- og deltids-studier som er felles mellom VID og Menighetsfakultetet vitenskapelig høyskole. På bildet er 29 oppmøtte studenter.

Det er rekordoppmøte til diakonistudiene i høst. Totalt har 40 studenter begynt på diakoni heltid- og deltids-studier som er felles mellom VID og Menighetsfakultetet vitenskapelig høyskole. På bildet er 29 oppmøtte studenter.