Nyheter

Gradvis åpning av campus fra 18. mai

Gradvis åpning av campus fra 18. mai

Gradvis åpning av campus fra 18. mai

Veileder og endringer fra 18. mai

Det jobbes med å utarbeide konkrete beskrivelser og veiledere for hvordan VID skal gjennomføre en gradvis åpning av campus fra 18. mai, herunder også bruk av hjemmekontor, undervisningsopplegg, gjennomføring av eksamen og bruk av bibliotek og læringssenter.

Biblioteket planlegger noe åpning for studenter og ansatte, fra og med mandag 18. ma​i. Se respektive studiesteder for lokal åpningstid. Vi vil fremdeles påregne at all undervisningen vil foregå digitalt resten av vårsemesteret, og det utarbeides lokale løsninger for ansattes muligheter til å ha kontortid på campus noe av tiden.

Det arbeides samtidig med føringer for hvordan vi skal forberede oss inn mot semesterstart og høstens undervisning. Til 18. mai skal det foreligge en generell veileder for undervisning i høstsemesteret som gir undervisere føringer for hvordan undervisningen skal planlegges.

Under er noen av nøkkelpunktene som regjeringen la frem for universiteter og høyskoler på pressekonferansen 7. mai., og som VID bruker som føringer i det videre arbeidet med en gradvis åpning av campus.

Hjemmekontor, offentlig transport og avstand

- Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst 1 meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder spesielt for Oslo-området og andre byer med press på kollektivtrafikken i rushtiden.

Fortsatt digital undervisning som hovedregel

- Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter og deltakere som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. De skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Reisekarantene ved ankomst til landet kan vare over sommeren.

- Det må gjøres løpende vurderinger av behov for unntak fra karantene. Dette må også ses i sammenheng med grensereguleringer

Studiestart til høsten

- Det er et mål at semesterstart i høst skal kunne gjennomføres med åpne universiteter, høgskoler og fagskoler mv. i tråd med de generelle bestemmelsene og rådene om smittevern. Lærestedene må planlegge for dette og gjøre nødvendige grep for å opprettholde studietilbudet, samtidig som de i planleggingen må ta høyde for at det trolig ikke vil være rom for like mange på campus samtidig som i en normalsituasjon.

Vi ser fremover

Rektor Bård Mæland synes det er bra at våre campus nå kan åpnes noe mer, selv om det skjer gradvis og kontrollert:

- Det har vært en tålmodighetsprøve for både studenter og ansatte å ikke kunne være på våre campuser. Samtidig ser vi nå resultatene av at vi har fulgt regjeringens råd, og vi kan derfor åpne noe mer opp for de som har behov for det. Dette vil for eksempel bety mye for gjennomføringen av enkelte eksamener og ferdighetstrening slik at studenter ikke får forsinkelser i studiene. I tillegg vil de som har hatt en krevende hjemmesituasjon nå i større grad kunne arbeide på våre studiesteder.

- Det viktigste vi som ansatte ellers skal gjøre, er å forberede oss godt til høstsemesteret. Vi skal ta godt imot nye studenter og samtidig gjennomføre undervisningen på en litt annen måte, med en blanding av aktivitet på campus og digital undervisning, og i litt andre grupper enn vi normalt ville gjort. Det vil helt sikkert ta noe tid før vi vender tilbake til noe som ligner det vi er vant med, men jeg ser nå veldig frem til å treffe litt flere studenter og kolleger på campus!