Nyheter

Hanne Christoffersen disputerer

Hanne Christoffersen disputerer

Avhandlingen er en begrepshistorisk analyse av Høyres og Arbeiderpartiets valg- og prinsipprogrammer for perioden 1933–2013.

Prøveforelesning

Kl. 10.00, 1. desember 2017 med oppgitt emne: Likhet og ulikhet i norsk velferdspolitikk.

Disputas

Kl. 12.00, 1. desember 2017

Sted

Begge deler Pilestredet 35, PH 131, OsloMet

Les mer om disputasen

Hanne Christoffersen disputerer – OsloMet