Nyheter

Har en av dine studenter skrevet en veldig bra masteroppgave?

Har en av dine studenter skrevet en veldig bra masteroppgave?

Prissummen deles ut på konferansen for forskning om diakoni og sosial praksis i Berlin i september 2018. Masteroppgaven trenger ikke inngå i en masterutdanning i diakoni, men kan være et forskningsbidrag til feltet med utgangspunkt i helsefag, sosialfag, ledelsesfag, kulturfag eller teologi. Masteroppgaven kan være på norsk eller engelsk.

Det er første gangen at priset blir delt ut!

Har du veiledet og sensurert en spesielt bra masteroppgave i løpet av de siste to eller tre årene? Meld inn oppgaven! Alt du trenger å gjøre er å sende inn et kort sammendrag og et anbefalingsbrev på engelsk sammen med masteroppgaven. Begge kan være meget korte (200 ord) og maks en A4-side. Send oppgaven, sammenfatningen og anbefalingsbrevet til anders.backstrom@crs.uu.se.