Nyhet

Heidi Moen Gjersøe ved Fakultet for sosialfag disputerer

Heidi Moen Gjersøe disputerer for graden ph.d. i profesjonsstudier over avhandlingen: Komplekse vurderinger i førstelinjen – en studie av arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel.

Heidi Moen Gjersøe ved Fakultet for sosialfag disputerer

Prøveforelesning og disputas finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus, Senter for profesjonsstudier. Pilestredet 32, auditorium N010_023, fredag 10. november 2017 med prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12.00.

Tema for prøveforelesningen: Teoretiske perspektiver på institusjonell og organisatorisk kontekst og deres relevans for studier av velferdsprofesjoners yrkesutøvelse.

Les mer

Heidi Moen Gjersøe disputerer – Høgskolen i Oslo og Akershus