Nyheter

Helle Cathrine Hansen disputerer

Helle Cathrine Hansen disputerer

Helle Cathrine Hansen disputerer

Avhandlingen

Avhandlingens tittel er Anerkjennelse, samarbeidsrelasjoner og institusjonelle barrierer – NAVs kvalifiseringsprogram som aktiveringspraksis.

Prøveforelesningen

Oppgitt emne for prøveforelesningen er Gjør rede for aktuell aktiveringsforskning og diskuter teoretiske og metodologiske utfordringer for forskningen innenfor dette feltet. Prøveforelesningen er kl. 10.00.

Sted

OsloMet – storbyuniversitetet, Pilestredet 35 (P35), rom PH131.

Les mer

Helle Cathrine Hansen disputerer – OsloMet