Nyheter

Hjemmekontor og fravær pga stengte barnehager og skoler

Hjemmekontor og fravær pga stengte barnehager og skoler

Hjemmekontor og fravær pga stengte barnehager og skoler

I de situasjoner hvor arbeidstager kombinerer arbeid hjemmefra med pass av barn, må dette hensynstas og balanseres på en best mulig måte. Arbeidsgiver vil vise stor forståelse for situasjonen og vise raushet og fleksibilitet, men det forventes også at arbeidstager yter og bidrar med å finne gode løsninger. Videre forutsettes det at den ansatte utnytter mulighetene som ligger i ordninger med fleksibel arbeidstid.

I de tilfeller hvor man ikke kan kombinere arbeid med å passe barn, vil man måtte bruke «hjemme med sykt barn-dager».

I forbindelse med at barnehager og skoler er stengt, kan man nå bruke «hjemme med sykt barn-dager» for å være hjemme med barna. Det er også gitt nasjonale føringer for utvidet bruk av «hjemme med sykt barn-dager» som er økt fra normale 10 til 20 dager (ett eller to barn som er 12 år eller yngre).