Nyheter

Hvordan motivere andre mennesker?

Hvordan motivere andre mennesker?

Hvordan motivere andre mennesker?

VID Sandnes hadde torsdag 24. mai 2018 besøk av Dr. Christopher Niemiec (professor i psykologi fra University of Rochester, USA) som gav en åpen forelesning om motivasjon.

Motivasjon handler om hva som får oss til å gjøre det vi gjør, og dette er sentralt i alle menneskers liv. Og noen ganger har vi ikke, eller så mister vi selv eller mennesker vi forsøker å hjelpe, motivasjonen. Så hvordan kan vi da, som helsepersonell (eller lærere) støtte menneskers motivasjon?

Ifølge Selvbestemmelsesteorien (Self-determination theory av Deci & Ryan) har alle mennesker tre psykologiske behov. Disse er autonomi (en følelse av selvbestemmelse), kompetanse (en følelse av mestring og evner), og gode relasjoner med mennesker rundt oss (relatedness). Dersom disse støttes av samfunnet vi er en del av, vår livssituasjon og viktige mennesker i våre liv, vil optimal motivasjon kunne utvikles og vedlikeholdes over tid.

Dr. Chris Niemiec understreker at det finnes teknikker man kan bruke i sin praksis for å understøtte disse tre psykologiske behovene.

For å støtte våre pasienters/brukeres/studenters autonomi er det viktig å:

  • forsøke å forstå situasjonen fra deres perspektiv
  • utforske deres verdier, mål og ambisjoner
  • oppmuntre og tillate valg og selvbestemmelse
  • gi gjerne råd, men gi alltid gode forklaringer og begrunnelser for disse rådene
  • minimere bruk av kontrollerende språk (skal, bør, må)

For å støtte pasienters/brukeres/studenters kompetanse er det viktig å:

  • ha tro på at personen kan lykkes
  • engasjer personen i å bygge relevant kompetanse og ferdigheter
  • gi nøyaktig, konkret og relevant tilbakemelding

Og sist, men ikke minst, for å støtte pasienter/brukere/studenters følelse av relatedness:

  • Utvikle varme, empatiske, og ikke-dømmende relasjoner preget av god kommunikasjon

Få mer informasjon om selvbestemmelsesteorien og forskning rundt dette