Nyheter

Ingrid Torsteinson takkes av etter 32 år

Ingrid Torsteinson takkes av etter 32 år

Noen av Ingrids kollegaer og venner gjennom mange år. Fra venstre: Kristin Fjelde Tjelle (dekan ved FH VID), Anne Sissel Faugstad (HUS og nestleder i VID styre), Anita Lyssand (prodekan FHB VID), Ingrid Torsteinson, Anneline Røssland (VID, tidligere rektor ved Betanien Diakonale Høgskole), Tove Giske (FoU-leder FHB, VID), Sissel Tollefsen, tidligere Instituttleder ved HVL, og Sidsel Ellingsen (videreutdanningen i palliasjon, FHB, VID).

Noen av Ingrids kollegaer og venner gjennom mange år. Fra venstre: Kristin Fjelde Tjelle (dekan ved FH VID), Anne Sissel Faugstad (HUS og nestleder i VID styre), Anita Lyssand (prodekan FHB VID), Ingrid Torsteinson, Anneline Røssland (VID, tidligere rektor ved Betanien Diakonale Høgskole), Tove Giske (FoU-leder FHB, VID), Sissel Tollefsen, tidligere Instituttleder ved HVL, og Sidsel Ellingsen (videreutdanningen i palliasjon, FHB, VID).