Nyheter

Innovasjonspris for studenter

Innovasjonspris for studenter

Innovasjonspris for studenter

Følgende institusjoner er invitert til å delta: UiS, BI Stavanger, HVL (campus Haugesund) og VID (campus Stavanger og Sandnes).

VID professor ved Senter for misjon og globale studier, Anna Rebecca Solevåg, er VIDs representant i juryen.

Skal deles ut hvert år

Prisen, som skal deles ut hvert år, er på 30.000 kr og deles ut til en student som gjennom sin masteroppgave har vist stor grad av innovasjon i sitt prosjekt, eller som har kombinert kjente elementer på en ny og innovativ måte. Mer informasjon om prisen finnes her: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/priser/innovasjonspris-for-studenter/.

Vi oppfordrer alle veiledere til å nominere kandidater til studieleder. Forslag til kandidater sendes inn av instituttleder/studieleder etter nominasjon fra veileder. Hvert institutt eller programområde har maksimalt lov å fremme to kandidater. Kandidatforslaget sendes til fylkeskommunen innen 1. september 2020. Skjema for innsending: https://uh-sektor.no/uis.php?form=005-Candidate-Promotion-Masterstudent-Prize.