Nyheter

Kandidater til valg av nye ansattrepresentanter til høgskolestyret for 2018–2022

Kandidater til valg av nye ansattrepresentanter til høgskolestyret for 2018–2022

Alle ansatte i fast stilling, eller midlertidig stilling med varighet over 6 måneder, og som har minimum 50 % stilling, er stemmeberettiget. Valget skal foregå via web fra kl. 08.00 mandag 11. juni til kl. 24.00 onsdag 13. juni. Alle stemmerberettigede mottar mail med link til valget før valget starter. Stemmeberettigede avgir tre stemmer tilsammen: Man stemmer på to vitenskapelige kandidater og på en administrativ kandidat. Opptelling av stemmer vil skje i henhold til Reglement for valg av ansatte til styret for VID vedtatt i AU 7. juni 2018. Resultat av valget blir publisert på nettsidene for ansatte 15. juni.

Under finner dere en presentasjon av kandidatene (i alfabetisk rekkefølge) som dere kan stemme på. Det er angitt om kandidaten representerer vitenskapelig personale eller administrativt personale.

Kandidater

 • Anders Persson
 • Gerd Marit Ytreland
 • Gunhild Bang
 • Henrik Petersheim
 • Irene Hunskår
 • Joachim Hvoslef Krüger
 • Knut Alfsvåg
 • Maria Tendenes
 • Morten Lystrup
 • Randi Synnøve Tjernæs
 • Solveig Apelthun
 • Trude Haugland