Nyheter

Et nytt samarbeidsprosjekt ved VID: Kompetanseheving og simulering i et migrasjonshelseperspektiv

Et nytt samarbeidsprosjekt ved VID: Kompetanseheving og simulering i et migrasjonshelseperspektiv

Et nytt samarbeidsprosjekt ved VID: Kompetanseheving og simulering i et migrasjonshelseperspektiv

Kulturell bakgrunn og livssyn påvirker den enkeltes tenkning om sykdom og behandling i større eller mindre grad. Samtidig bygger vårt helse- og behandlingssystem på forskningsbasert kunnskap med tilhørende behandlingsmetoder.

I dag ser vi ofte at pasient og helsepersonell har ulikt utgangspunkt og svært ulik forståelses- og erfaringsbakgrunn.

Prosjektet Kompetanseheving og simulering i et migrasjonshelseperspektiv er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune og VID som starter opp i disse dager. Prosjektet er forankret i forskningsgruppen Migrasjonsrelatert forskning (MiFo) som har kompetanse innen migrasjonsrelatert forskning her ved VID.

Prosjektet tilbyr kompetanseheving gjennom simulering i ulike migrasjonshelserelaterte settinger. Under disse simuleringsøktene trener deltakerne på ferdigheter både innen sykepleie, migrasjonshelse og interkulturell kommunikasjon med minoritetsspråklige pasienter.

Pilotprosjektet inkluderer i dag en gruppe andre års sykepleierstudenter ved VID og 40 ansatte ved hjemmetjenesten i Bærum kommune.

Basert på kunnskapen som fremkommer i prosjektet skal det utvikles en modell for fremtidig ferdighetstrening og simulering i omgang med innvandrerpasienter ved hjelp av den didaktiske relasjonsmodellen.

Synes du det høres spennende ut?

Dersom du har interesse om å høre mer om prosjektet eller ønsker å være en del av teamet ta gjerne kontakt med prosjektleder Inga Gullhav eller forskningsgruppeleder Ursula Småland Goth.