Nyheter

Intern utlysning: Ledig stilling som studieleder ved Fakultet for sosialfag

Intern utlysning: Ledig stilling som studieleder ved Fakultet for sosialfag

Ledig stilling som studieleder ved Fakultet for sosialfag

Ledig stilling som studieleder ved Fakultet for sosialfag

Åremålet er på 4 år med ansettelse fra 1.2.21. Studielederfunksjonen tillagt stillingen tilsvarer 50% studielederoppgaver. I de resterende 50% av stillingen inngår undervisnings­oppgaver og FOU. Studielederen vil ha Oslo som arbeidssted.

Søknadsfrist: 14. desember 2020.

Se hele utlysningen på Jobbnorge

Den som ansettes vil få ansvar for oppgaver knyttet til ledelse, drift og utvikling av videreutdanningene. I dag har programområdet følgende videreutdanninger innenfor programområdet sosialt arbeid: rus- og avhengighetsproblematikk, konfliktarbeid og mekling, relasjonskompetanse i barnevernet og praksisveilederutdanning-sosialt arbeid. Fakultetet utvider tilbudet på master- og bachelornivå, og ønsker også vekst i porteføljen av videreutdanninger.

Arbeids- og ansvarsområder

Dette er en spennende og utfordrende stilling med muligheter for varierte oppgaver knyttet til drift, utvikling og administrasjon av videreutdanningene, samt utvikling av mulige nye videreutdanningstilbud.

 • Studieleder leder virksomheten i de studieprogram som er definert innenfor studielederområdet.
 • Studieleder samarbeider med programansvarlig (fagansvarlig) for studier som har det.
 • Studieleder leder den faglige og pedagogiske utviklingen i programområdet i samarbeid med FoU-leder, pedagogisk koordinator og andre studieledere.
 • Studieleder leder og disponerer ressurser, har personal- og økonomiansvar samt forvaltnings- og driftsoppgaver.
 • Studieleder deltar i fakultetets ledermøte og har medansvar for fakultetets og høgskolens samlede utvikling og resultat.

Det er utarbeidet en generell stillingsbeskrivelse for studieledere for master og videreutdanninger som ligger tilgjengelig i personalhåndboken her.

Kvalifikasjoner og søknad

Krav

 • Sosialfaglig grunnutdanning eller utdanning og erfaring som ansees relevant for stillingen
 • Kompetanse på førstestillingsnivå

Ønsker

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert innstilling
 • Fleksibilitet og handlekraft
 • Ledererfaring

Ved tilsetting av studieleder vil kompetanse, ledererfaring og personlig egnethet bli vektlagt (se stillingsbeskrivelse).

Studielederstillingen er en åremålsstilling med midlertidig tilsetting i fire år (UHL§6-4) med mulighet til forlengelse inntil to ganger.
Stillingen er plassert i stillingskode 1473 Studieleder. Den som tilsettes får funksjonstillegg i tråd med intern lønnspolitikk.

Søknad med vedlegg sendes via Jobbnorge.no (se lenke øverst på siden) og må inneholde søknadsbrev med CV.

Kontakt

Er du interessert i stillingen oppfordres du til å kontakte dekan Elisabeth Brodtkorb for ytterligere informasjon om stillingens innhold.

*Fakultet for sosialfag tilbyr også bachelor og masterutdanninger og har til sammen ca. 1000 studenter og 50 ansatte. Fakultet for sosialfag er lokalisert med studiested VID Oslo.