Nyheter

Marthe er månedens alumn i november

Marthe er månedens alumn i november

Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Du er engasjert i mye, både som sykepleier, musiker og solidaritetsarbeider, hvordan kombinerer du dette?

Det er et godt spørsmål! Jeg har det siste året sett at jeg har altfor mye å gjøre, så i august var jeg dessverre nødt til å si opp jobben min som sykepleier ved Betanien DPS. Heldigvis får jeg bruke mye av min sykepleiekompetanse i både konsertforedrag og ungdomsprosjekt om psykisk helse. Trikset er planlegging, begynner å bli ganske god på det!

«Drømmejobben er å være 50/50 musiker sykepleier», har du sagt. Hvordan bruker du musikken i jobben som sykepleier?

Jeg har i mine år som sykepleier brukt musikken aktivt, både ved å synge sammen med pasientene, være bevisst på stemmebruk, og å jobbet for at avdelingen jeg har jobbet på skal få inn musikkterapi som et eget behandlingstilbud. Musikk har en egen kraft til å sette ord på vanskelige følelser og år historiene fram. Musikken er helt uslåelig, ikke minst i psykiatrien. Jeg har sett pasienter som lenge har hatt konvensjonell behandling med medisiner og samtaleterapi har opplevd stor bedring etter musikkterapi,

Du har jobbet som helsearbeider både i Midtøsten og i Hellas og ditt engasjement i flyktningekrisen har resultert i flere opphold på den greske øya Lesbos. Hvordan kan helsepersonell bidra når kriser oppstår?

De fleste helsearbeidere står jo allerede i en krevende arbeidshverdag her hjemme, men som helsepersonell kan man alltid gi viktige bidrag inn i krisesituasjoner og for meg har engasjementet i flyktningekrisen vært et privilegium.

I tillegg får man som helsepersonell en helt unik innsikt i de menneskelige konsekvensene i en krise. Jeg har tenkt i de fire årene vi har reist til Hellas at den viktigste jobben begynner når vi kommer hjem, når skal fortelle og formidle. Vi er vitner.

Hva er planene og drømmene dine fremover?

Har mange planer og jobber nå med mange ulike prosjekter både innenfor musikk og forebyggende arbeid. Ungdomsprosjektet mitt om psykisk helse er tatt inn i Bergen Kommune, og jeg reiser endel rundt og holder konsertforedrag om samme tematikk. Jeg planlegger også en ny reise til Hellas på nyåret, og jobber sakte men sikkert med nytt album som skal ut i 2020.

Drømmen min er å kunne leve av frilansvirksomheten, selv om det er tøft i perioder. Jeg føler at jeg har et særdeles meningsfullt liv!