Nyheter

MDA har flyttet til Arkivenes Hus

MDA har flyttet til Arkivenes Hus

MDA har flyttet til Arkivenes Hus

VID Stavanger og VID Sandnes skal samlokaliseres på nye Campus Kampen på Misjonsmarka i Stavanger i 2022. Byggearbeidet er i gang, og de neste to årene har vi fått leie mer magasinplass, og større kontorlokaler i Arkivenes Hus. Her har vi forskriftsmessig oppbevaring for MDAs arkiver, og plass til nyinnkjøpt digitaliseringsutstyr.

Vi har intensivert digitaliseringsarbeidet for å gjøre arkivet enda mer brukervennlig, men vi vil gjerne ha besøk på lesesalen. Her har studenter, forskere og andre interesserte selv muligheten til å lese brev fra "Zululand" eller bla i rapporter 1880 årenes Madagaskar. For å nevne noe.

Mer om hva vi gjør og hvordan vi har installert oss i Arkivenes Hus under.

Digitalisering av foto

MDA har ca. 450 000 fotografier fra fortrinnsvis Det Norske Misjonsselskap (NMS). Per Magne Tyvand jobber med digitalisering, og har installert seg på et kontor med sorte vegger og tak. Fotografiene han jobber med er gamle og av varierende kvalitet, men det sortmalte kontoret hjelper han til å få frem detaljene i bildene gjennom å unngå reflekser under avfotograferingen.

I tredje etasje, med flott utsikt over atriet, har vi ordningsrom.