Nyheter

Mellomoppgjør 2021

Mellomoppgjør 2021

Mellomoppgjør 2021

1. Generelle tillegg – Endringer på hovedlønnstabellen

Med virkning fra 1. mai 2021 gis generelle tillegg på hovedlønnstabellen.

Her ser du ny hovedlønnstabell (pdf).

2. Lokale forhandlinger

Med virkning fra 1. juli 2021 avsettes det 1,8 % av lønnsmassen per dato i den enkelte virksomhet til lokale forhandlinger.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021.

Ankefrist settes til 14. november 2021.