Nyheter

Mentorprogrammet for 2021 er i gang

Mentorprogrammet for 2021 er i gang

Mentorprogrammet for 2021 er i gang

HR-direktør Therese Bjor Rønning ved Diakonhjemmet sykehus forteller at de har hatt stort utbytte av mentorordningen siden oppstarten på sykehuset for tre år siden.

– I år gikk tilbudet kun til tre av ledere på sykehuset, sa Rønningen.

Stiftelsen Diakonhjemmet har nå overtatt avtalen med Vestheim Rotary, og alle virksomheter har hatt mulighet til å melde kandidater. Diakonhjemmet Omsorg og VID vitenskapelig høgskole har henholdsvis tre og seks ledere med i programmet.

– Vi hadde i utgangspunktet tre plasser, men vi er veldig fornøyde med at vi fikk utvidet tilbudet til flere av våre ledere, fortalte HR-sjef Magnus Lind ved VID vitenskapelige høgskole.

Jobber for å realisere Diakonhjemmets formål og overordnede strategi

Diakonhjemmets overordnete strategi er på plass. Den skal nå realiseres og bidra til at vi lykkes sammen. Det er en viktig forutsetning for programmet at mentorer og adepter kjenner denne. Administrerende direktør og forstander Ingunn Moser introduserte derfor hovedtrekk i strategien.

Målbildet er å være pådriver for bærekraft, en tydelig og betydelig samfunnsaktør og en magnet. De tre hovedstrategiene er:

  • helhetlige tilnærminger
  • samhandling og deling
  • en tydelig verdiprofil.

Hun la vekt på Diakonhjemmets 130 års erfaring, fra 1890 da et norsk diakonhjem ble etablert for å drive kirkelig nødhjelp og omsorgsarbeid hvor vi dekker et bredt spekter av innbyggernes behov og utvikling av nye innovative tjenester

– Gjennom historien har vi hele tiden måtte fortolke vårt oppdrag. Vi skal ikke bare bevare, men også utfordre, utvikle og transformere. I dag har vi et godt utgangspunkt når vi har hele tjenestekjeden innen utdanning, omsorg og helse. Det gir oss muligheter til å se sammenhenger og overganger mellom tjenestetilbudene og møte bredden av innbyggernes behov.

Til dette trenger vi gode ledere. Mentoren er en ressurs som er på utsiden av virksomheten og det er i lederrollen på arbeidsplassen at utviklingen skal skje.

– En viktig forutsetning for vårt arbeid er at Diakonhjemmet er en ideell aktør. Alt overskudd går til å utvikle tjenestene. Vi er en samfunnsaktør og en langsiktig samarbeidspartner for både offentlig sektor og andre samarbeidspartnere, avsluttet Ingunn Moser.

Mentorprogrammet er ikke et kurs

Ansvarlig for Mentorprogrammet i Vestheim Rotary, Bjørgulf Haukelid er like engasjert i år og gav deltagerne en introduksjon til metoden og arbeidsformen.

– Mentorprogrammet er ikke et kurs, men gode ærlige, støttende samtaler mellom voksne mennesker. Adepten må være motoren gjennom å sette mål, endre vaner og omsette nye innsikter i praktisk handling mellom møtene, presiserte Haukelid.

– Vestheim Rotarys medlemmer har til sammen rundt 3000 år med livserfaring og 2000 år med yrkeserfaring. Det er klart at vi ønsker å bruke den kompetansen til beste for samfunnet, avsluttet han.

Veien videre

Etter et første møte mellom mentor og adept var det forventningsfull stemning. Mange understreket hvor viktig det var å ha en åpen og direkte samtale, mulighet for refleksjon over flere temaer og egen lederrolle.

Noen hadde også allerede konkrete problemstillinger som de ønsket å jobbe med. For eksempel om å få bruke flere av sine ressurser i lederrollen, dilemmaer knyttet til tidsklemma i rollen som mellomlederen eller forholdet mellom administrasjon og fag.

Mentor og adept har nå ett år med samtaler og utvikling foran seg.


– Dere er heldige som får bli med på dette og jeg skulle ønske vi hadde fått samme mulighet på min gamle arbeidsplass, sa en av mentorene.

Bli med på mentorprogrammet for ledere, invitasjon publisert 4. januar 2021