Nyheter

Møte i høgskolestyret VID 4. mai 2021

Møte i høgskolestyret VID 4. mai 2021

Møte i høgskolestyret VID 4. mai 2021

I maimøtet skal høgskolestyret blant annet vedta flere årsrapporter, som kvalitetsrapporten 2020 og HMS-rapporten 2020, samt internrevisjonsrapporten. De får også saker om strategiprosess for VIDs strategi 2022-2024, og orientering om foreløpige søkertall i de nasjonale og lokale opptakene.

Her kan du lese mer om sakene som skal behandles av høgskolestyret.

Rektor vil informere om styrets behandling av disse og andre saker på rektors time fredag 7. mai kl. 12.30-13.15. Invitasjon er sendt ut via Outlook.

Her kan du lese mer om høgskolestyret ved VID.

Vel møtt!