Nyheter

Ny Pop-up undervisning

Ny Pop-up undervisning

Workshop for studenter, ansatte og frivillige på Romsås. Foto: Christine Vatnøy

Workshop for studenter, ansatte og frivillige på Romsås. Foto: Christine Vatnøy

Konseptet

Konseptet pop-up VID går ut på å flytte undervisningen ut i lokalsamfunnet og på forskjellige steder. I januar ble den første pop-up undervisningen holdt på Kunnskapssenteret i Sandvika. Dette var et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og Bærum kommune. Nå i mars ble undervisningen flyttet ut i lokalsamfunnet på nytt, men denne gang på Nærmiljøhuset på Romsås og i samarbeid med bydel Grorud. Innholdet i pop-up undervisningen utvikles i samarbeid med lokalsamfunnene hvor enn den «popper opp».

Pop-up konseptet videreutvikles

Forrige gang besto pop-up undervisningen av presentasjoner av ansatte fra VID vitenskapelige høgskole og Bærum kommune. Nå har konseptet blitt videreutviklet til å være mer interaksjonelt. Under pop-up undervisningen på Nærmiljøhuset ble det holdt en workshop hvor det ble gode diskusjoner rundt bordene.

Workshopen besto av erfaringsdeling og ideutveksling for hvordan finne tiltak i kommunen. Her deltok både masterstudenter, innbyggere og ansatte.

Workshop på Romsås hvor både studenter, innbyggere og ansatte deltok. Foto: Christine VatnøyWorkshop på Romsås hvor både studenter, innbyggere og ansatte deltok. Foto: Christine Vatnøy
Det ble gode samtaler rundt bordene under workshopen på Romsås. Foto: Christine VatnøyDet ble gode samtaler rundt bordene under workshopen på Romsås. Foto: Christine Vatnøy