Nyheter

Ny senterleder for Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis

Ny senterleder for Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis

Ny senterleder for Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis

Anneline Røssland har etter mange år i lederstillinger og administrative stillinger ved VID og tidligere Høgskolen Betanien (instituttleder for bachelorutdanning i sykepleie, instituttleder videre- og etterutdanning, rektor ved Høgskolen Betanien, konstituert dekan for Fakultet for helsefag, direktør for fagstøtte), ønsket å gå tilbake til en faglig stilling ved Bachelor i sykepleie. Hun vil fra 1. august 2018 gå inn som høgskolelektor ved Fakultet for helsefag ved VID Bergen. VID er imidlertid svært glad for at hun også har takket ja til stillingen som senterleder (50 %) ved Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis for en åremålsperiode på fire år fra samme tidspunkt. Hennes omfattende faglige og administrative bakgrunn vil være viktig for oppbyggingen av Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis i senterets første ordinære driftsår 2018–2019.

Røssland kommenterer selv tilsettingen slik:

– Jeg har satt stor pris på å få sitte i rektors ledergruppe etter fusjon og være med på å bygge den nye høgskolen. Men etter mange år i ulike lederstillinger ved henholdsvis Høgskolen Betanien og VID, er jeg nå klar for å fokusere på fag igjen, og er veldig takknemlig over å få mulighet til denne kursendringen i VID. Hva jeg finner ekstra spennende og utfordrende med stillingen som senterleder ved Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis, er å få være med på å bygge opp et nytt senter som skal ha som hovedfokus på å bidra til å styrke forskning på og utvikling av utdanningsvirksomheten i VID, og kunne kombinere det med å være lærer ved bachelor i sykepleie.

Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis vil organisatorisk være en del av Strategiske sentre for forskning, som ledes av prorektor for forskning.

Røssland har faglig bakgrunn som sykepleier, helsefag hovedfag / cand.san. med studieretning sykepleievitenskap (grunnfag og mellomfag) og administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2001), videreutdanning innen administrasjon og ledelse ved Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole, samt årsstudium (delfag og påbygning) i praktisk pedagogisk utdanning fra Universitetet i Bergen. Røssland har også tidligere jobbet som høgskolelektor ved Bachelor i sykepleie også hatt et kortere arbeidsforhold innen konsulentbransjen (2008–2010), hvor hun jobbet som rådgiver innen oppbygging og fornyelse av kvalitets- og styringssystemer.