Nyheter

Nye prorektorer ved VID

Nye prorektorer ved VID

Gunhild Odden og Helene Lund er ansatt som prorektorer

Gunhild Odden og Helene Lund er ansatt som prorektorer