Nyheter

Nytt om samlokalisering og campusutvikling - behov for organisasjonsutvikling

Nytt om samlokalisering og campusutvikling - behov for organisasjonsutvikling

Bilde fra workshop om arbeidsplasser 5. april 2019

Bilde fra workshop om arbeidsplasser 5. april 2019