Nyheter

Opphavsrett ved digitalisering av undervisning

Opphavsrett ved digitalisering av undervisning

Opphavsrett ved digitalisering av undervisning

Digitalisering av undervisningen vil øke - også etter koronapandemien. Digitale undervisningsressurser er "verk ... som er uttrykk for original og individuell skapende åndsinnsats" og derfor vernet av åndsverkloven. Hva sier reglene og hvordan praktiseres disse ved VID?

I slutten av mars 2020 godkjente de tillitsvalgte ved VID en Allmenn samtykkeerklæring for tilgjengeliggjøring av digitale læremidler i forbindelse med koronaepidemien og studenters utestengelse fra campus i VID. Det var forutsatt at denne skulle være midlertidig, og kun gjelde under koronapandemien. I slutten av april 2021 ble det vedtatt reviderte Rammer og normer for pedagogisk innsats.

Sammen med Avdeling for utdanning arrangerer Forskerforbundet ved VID et åpent seminar for alle ansatte. Det vil bli satt av god tid til spørsmål. Vi håper du vil delta.

Det vil også komme et arrangement over sommeren der vi følger opp tematikken digital omstillingen av norsk høyere utdanning.

Det er ikke nødvendig med påmelding.