Nyheter

Opprykk til forsker I

Opprykk til forsker I

Gunhild Odden er senterleder for Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)

Gunhild Odden er senterleder for Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)

Gunhild Odden har vært Forsker II, som forutsetter førstekompetanse. Opprykket til Forsker I tilsvarer professor når det gjelder kompetansenivå. I tillegg har den sakkyndige komiteen vurdert henne som kompetent også som ordinær professor innen feltet «migrasjonsstudier».

Spesialist på migrasjonsstudier

Odden er spesielt anerkjent på migrasjon i både norsk og spansk sammenheng, i tillegg til polske migranter til Sverige, Norge og England. Dette har også vært en bidragsyter til at SIK har fått flere store oppdrag den siste tiden som omhandler blant annet opplæring i minoritetsspørsmål for Bufdir og andre.

Den sakkyndige komiteen konkluderte med at «Samlet har Odden en solid kompetanse innenfor migrasjonsforskning, med vekt på velferds- og arbeidsmarkedsforhold. Hun har en bred metodisk erfaring: observasjon, intervjuer, surveys og bruk av statistisk materiale.»

Hun ble formelt bli tilkjent kompetansen i tilsettingsutvalget 26.9.

Viktig fagfelt for VID

Konstituert rektor Bård Mæland påpeker også hvor strategisk viktig fagfeltet til Gunhild Odden er i det arbeidet som SIK gjør med blant annet oppdrag

- VID gratulerer med den anerkjennelsen det er å bli tilkjent forsker I og professorkompetanse. Fagområdet for Gunhild Odden på migrasjonsstudier er også særdeles viktig for VID, og har et særlig stort potensial når dette kobles til de store utdanningene og samfunnssektorene som våre tre fakulteter utdanner til. Ett eksempel på en slik kobling er det store prosjektet som Gunhild Odden i august fikk tilslag på om opplæring i minoritetsspørsmål for barnevernsansatte på oppdrag for BUFDIR.

Internasjonal fartstid

Gunhild Odden (f. 1981) har en bachelorgrad i sosiologi, en mastergrad i internasjonal migrasjon og interetniske relasjoner (2006) og en ph.d.-grad i sosiologi (2010), alt fra Université de Poitiers, Frankrike. I mastergraden inngår et år ved Universitetet i Salamanca, Spania. I Frankrike gis det en form for karakterer til ph.d.-avhandlinger, og hun oppnådde den høyeste graden. Hun har også et mellomfag i fransk fra UiB/NTNU.

Odden var i perioden 2006-2009 ansatt som ph.d.-stipendiat ved forskningssentret MIGRINTER ved Université de Poitiers. I 2010 kom hun tilbake til Norge etter ti år i utlandet, og fikk da en stilling som forsker, senere seniorforsker, ved Senter for Interkulturell Kommunikasjon (SIK) i Stavanger. I 2015 ble hun leder for SIK, og hun har i den sammenheng hatt både administrativt ansvar og ansvar som forskningsleder, også etter at SIK i 2017 ble en del av VID vitenskapelige høgskole.