Nyhet

Professoropprykk for Kari Storstein Haug

Kari Storstein Haug ved Senter for misjon og globale studier ble i tilsettingsutvalget 15. juni innvilget opprykk fra førsteamanuensis til professor innen fagfeltet missiologi.

Professoropprykk for Kari Storstein Haug

Haug begynte som stipendiat ved Misjonshøgskolen høsten 2003 og har siden undervist og forsket med en hovedtyngde på misjonsvitenskap. I 2012 ble avhandlingen hennes utgitt på Brill med tittelen Interpreting Proverbs 11: 18 - 31, Psalm 73 and Ecclesiastes 9:1 - 12 in light of, and as a response to, Thai Buddhist interpretations.

De siste årene har Haug fokusert sin forskning på migrasjon og religion/teologi. Hun leder forskningsgruppen Migration, refugees and religion, og undergruppa Cracks and In-betweens, som undersøker hvordan ulike roller, identiteter og (religiøs) mening etableres og/eller forhandles i møter og samhandling mellom migranter, flyktninger og forskjellige aktører, fellesskap og institusjoner i samfunnet.

Haug er ansatt ved Senter for misjon og globale studier ved VID Stavanger, og er faglig ansvarlig for ph.d.-programmet i teologi og religion.

Publisert av Anna Rebecca Solevåg, 15. juni 2017