Nyheter

Vurderer du å publisere i et Sage-tidsskrift?

Vurderer du å publisere i et Sage-tidsskrift?

Forskere ved VID gis mulighet til ubegrenset open access-publisering i hybridtidsskrifter fra Sage, via Unit sin les & publiser-avtale. Denne avtalen er inngått som et ledd i overgangen til Plan S og åpen publisering.

Avtalen omfatter publiseringavgifter (APC-er) for fagfellevurderte forskningsartikler, og gjelder også for andre abonnementstidskrifter fra Sage. Ca. 900 tidsskrifter er inkludert i avtalen. Førsteforfatter eller korresponderende forfatter må være ansatt ved VID, avtalen gjelder også for stipendiater. VID har i tillegg lesetilgang til alle disse tidsskriftene, som er søkbare i Oria.

For mer informasjon, se siden Åpen tilgang til forskning. Ved spørsmål, kontakt openaccess@vid.no.