Nyheter

Rektors spalte: Gjør klar for re-boarding!

Rektors spalte: Gjør klar for re-boarding!

Rektors spalte: Gjør klar for re-boarding!

Jeg har vært noen dager i Oslo denne uken. Studentene har dratt hjem, men det merkes at ansatte er mer på campus, sitter litt tettere på benker og i sofaer, og at gjensynsgleden over å se hverandre er stor. Jeg vet at mange også har hatt trivelige sommerlunsjer og andre tilstelninger både på campus og ute på restauranter. Dette er veldig bra, og etter sommeren vil vi alle møtes enda mer.

Ledergruppen har denne uken drøftet et notat fra en arbeidsgruppe som har analysert og vurdert de erfaringene vi har gjort oss under pandemien, særlig med tanke på hvilke tiltak vi ønsker å iverksette fremover. Jeg vil komme tilbake til dette på en rektors time, men først vil jeg drøfte saken med tillitsvalgte og vernelinja. På mange områder vil vi se varige endringer selv om campus åpnes, og jeg er ikke i tvil om at VID som institusjon vil komme styrket ut av pandemien.

Jeg vet at mange lurer konkret på hvordan forholdet mellom tilstedeværelse på campus og mulighet for å jobbe hjemmefra blir fremover. Dette er noe av det vi kommer ganske raskt tilbake til over sommeren når alle som skal diskutere slike saker har fått sagt sin mening. Ledelsens tilnærming er kort fortalt: a) Det blir endringer, b) det skal være enkle og forutsigbare føringer for det å jobbe hjemmefra, c) virksomhetens behov for ivaretakelse av oppgaver skal sikres, og d) vi må alle bidra til et godt fysisk arbeidsmiljø.

Studentene har høy prioritet akkurat nå med tanke på å gi dem et så normalt studieår som mulig i 2021/2022. Vaksinedose nr. 2 kommer til byene hvor de skal studere, og kunnskapsministeren tillater også at vi fraviker enmetersregelen. Det er jo nesten ikke til å tro, men det er i denne retningen vi går nå. Vi vil fortsatt ha noe undervisning digital, men vi har hovedfokus på å fylle campusene med liv og røre.

Jeg benytter samtidig anledningen til å overbringe en stor takk fra studentene til alle ansatte som har bidratt så godt for å støtte studentene i en krevende studietid. De er svært takknemlige for innsatsen fra dere alle!

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god sommerferie. Takk for innsatsen i vår og gjennom en lang periode som vi nå ser slutten på. Så ser jeg frem til godt samarbeid med dere alle når vi om noen uker vender tilbake til oppstart av nytt studieår!

Bård Mæland

Rektor