Nyheter

Rektors spalte: Hva har Madagaskar med VIDs Digitale Campus å gjøre?

Rektors spalte: Hva har Madagaskar med VIDs Digitale Campus å gjøre?

Rektors spalte: Hva har Madagaskar med VIDs Digitale Campus å gjøre?

En av våre sensorer, Fartein Valen-Sendstad, mangeårig professor ved Universitetet i Stavanger, har på sin facebook-vegg nylig beskrevet hvordan digitaliseringen bygger ned geografiske grenser på fantastisk måte – som et «sprang». Med hans egne ord:

«Der satt jeg foran skjermen klar til å overvære en times eksaminasjon som ekstern sensor! Dette er jo rutine! Så spranget ligger på et annet plan! Etter noen runder … der kandidatene satt hjemme på kjøkkenet eller på stua, skiftet scena! Et smilende fjes med annen hudfarge kikket rett mot meg! Hun var gasser, ikke i Norge men på grunn av pandemien hjemme på Madagaskar!»

Fartein Valen-Sendstads oldefar het Arne Valen, og en mengde dokumenter av og om ham finnes VIDs misjons- og diakonihistoriske arkiv. Han reiste fra Norge til Madagasker som misjonær i mars 1874, en reise med skip som tok fem måneder (!). Posten tilbake tok gjerne like lang tid. Selv en flyreise på 20 timer i vår tid, som det jo tar til Madagaskar, ville for ham ha fortont seg som helt hinsides fatteevne. Hva da med den umiddelbare digitale kommunikasjonen denne dagen, mellom en student i Fianarantsoa midt på Madagaskar og en lærer og sensor i Stavanger?

Det er dette Madagaskar har med VIDs Digitale Campus å gjøre. VID har enorme muligheter for å nå ut med våre utdanninger og forskning, både regionalt, nasjonalt og globalt. Og ikke bare for å «nå ut», men for å samarbeide og samhandler.

Med dagens teknologiske muligheter og vår tids ønske om og behov for globalt samarbeid, ser jeg for meg studentgrupper i alle våre fag ved VID som samhandler med studentgrupper hvor som helst i verden. I et slikt perspektiv blir det ikke så langt fra Bergen til Helgeland, fra Sandnes til Sandvika, for ikke å snakke om fra Steinerud til Sandvika. Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Akkurat nå kommer mulighetene for VID Digitale Campus servert på sølvfat. Regjeringen har denne uken kommet med kraftige tiltak for å nå lengre ut med våre utdanninger. Gjennom Diku inviteres vi til å arbeide tett med regionale og lokale krefter over hele landet, og med internasjonale partnere. VID Digitale Campus er den campus som kommer til å vokse sterkest fremover.

Denne uken fikk også to av våre fagmiljøer i Sandnes og Stavanger en tildeling fra Diku for å nå lengre ut med fleksible utdanningstilbud. Et studietilbud i «Digital, universell og interkulturell didaktikk i Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk» ledet av professor Kristina Areskoug Josefsson i Sandnes, i samarbeid også med kolleger i Stavanger, og et studietilbud i «Ledelse og bærekraft», ledet av førsteamanuensis Stian Sørlie Eriksen i Stavanger. Som dere vet, fikk vi også flere store Diku-tildelinger i 2020. Gratulerer til dere som leder an!

I vår digitaliseringsrapport som styret behandlet denne uken, ble det uttrykt stor støtte til hvordan arbeidsgruppen ledet av direktør Marianne Brattland har grepet an saken. Vi sier i den rapporten at VID er i startgropen når det gjelder digitalisering. Kanskje er det litt for forsiktig uttrykt, men jeg liker likevel metaforen, rett og slett fordi digitalisering er et område som vil kreve en så kraftig satsning for oss for å lykkes at vi ikke kan late som at ting står bedre til enn det gjør. Men vi er med, og det er sterk vilje hos både styret og i ledelsen til å satse! Vi er faktisk i startgropen, og ikke på tribunen, foten er godt fremme i skoen og vi er klar for å komme i gang med VID Digitale Campus.

På den campusen skal veien til Sandvika, Helgeland og Madagaskar bli både kort og god fremover.

Bård Mæland

Rektor