Nyheter

Rektors spalte: Utdanningskvalitet, internrevisjon og studenters psykiske helse

Rektors spalte: Utdanningskvalitet, internrevisjon og studenters psykiske helse

Rektors spalte: Utdanningskvalitet, internrevisjon og studenters psykiske helse

Samtidig gjennomgås kvalitetssystemet akkurat nå, blant annet for å sikre at tilbakemeldinger som gis av studenter kommer raskt tilbake til studentene slik at evalueringer oppleves å skape forbedringer av utdanningene.

Årsrapporten for utdanningskvalitet viser at vi fortsatt trenger å løfte oss innenfor digitalisering for å lykkes med god utdanning, forskning og administrasjon. Jeg er derfor svært glad for det intensive arbeidet som nå gjøres i arbeidsgruppen for digitalisering, ledet av direktør Marianne Brattland. Vi skal forberede oss på å ta digital støtte i undervisning og forskning enda bedre i bruk, og bruke dette til å forenkle og forbedre hverdagen for oss selv og våre studenter. Det er allerede laget en grundig nåsituasjons-analyse, som jeg ber dere bidra med innspill til – på en padlet som dere finner her:

Styret ble også orientert om en første rapport fra vår internrevisor PwC, som nylig har kikket inn i organisasjonen og gjennomført intervjuer med mange av dere. Vi opplever at vi får gode analyser av hvor organisasjonen er med tanke på styring og utvikling av virksomheten, samtidig som vi også tar med oss viktige utviklingspunkter som vi skal arbeide mer med. Denne rapporten er direkte medvirkende til at vi legger om strategiperioden til tre år, riktignok med et mer langsiktig målbilde.

Vi utfordres til å avklare vårt ambisjonsnivå, og tydeliggjøre ansvar og myndighet på ulike ledelsesnivåer. VID-akademiet vil i denne sammenheng bli viktig for å støtte internopplæring og lederutvikling, noe PwC mener bør styrkes. Vi må også sikre en bedre balanse mellom ambisjoner og ressurser, noe som trengs i en organisasjon som de siste årene har vært igjennom mange endringsprosesser.

Jeg vil også henlede oppmerksomheten på den årlige ShoT-undersøkelsen som tar temperaturen på studenters helse og trivsel. I tillegg til viktige tilbakemeldinger på hvordan undervisningen oppleves, ser vi at studenter i hele sektoren har klare tegn på slitasje innenfor psykisk helse.

Jeg synes det er utfordrende og alvorlig å lese om høye tall på ensomhet, selvmordstanker og selvskading. VID kommer ikke bedre ut enn andre her, i noen tilfeller dårligere, og vi må alle gjøre vårt for å være tett på og støtte studenter i det mange studenter opplever som en særlig krevende tid.

Takk til alle dere som har hatt et ekstra våkent øye for den enkelte student sin livssituasjon dette det siste året. Så håper vi åpne campuser og fellesskap mellom studenter og oss ansatte vil bidra til at studenttilværelsen blir lettere å bære fremover, og begrensede liv blir større og mer levelige.

Dette og litt flere saker vil det bli orientert om på rektors time kl 12.30 senere i dag, hvor også prorektor for utdanning, Helene Lund, og direktør Marianne Brattland vil delta.

Med ønske om en god helg!

Bård Mæland

Rektor