Nyheter

Reproduktiv helse blant papirløse gravide immigrantkvinner – postdoktorstipend til VID

Reproduktiv helse blant papirløse gravide immigrantkvinner – postdoktorstipend til VID

Reproduktiv helse blant papirløse gravide immigrantkvinner – postdoktorstipend til VID

Papirløse gravide migranter har få formelle rettigheter når det gjelder tilbud om svangerskapsomsorg og fødselshjelp i Norge. Noen får allikevel tilbud på helsestasjon med jordmortjeneste. Sykehusene tar som regel imot fødende papirløse uten å kreve betaling, men dette er ikke en formalisert rettighet.

Det finnes ikke noen systematisert kunnskap om hvor mange papirløse som føder i Norge i dag. Det er også ukjent i hvilken grad de papirløse gravide får adekvat svangerskapsomsorg, hvordan det går med fødsler og oppfølging i barseltiden.

– Gjennom tildelingen av forskningsmidler ønsker N.K.S å få en økt forståelse for opplevelsen av å være papirløs migrant og fødende, i en usikker livssituasjon, sier forskningsansvarlig Elisabeth T. Swärd ved N.K.S.

Dette er å sette fokus på en spesielt sårbar gruppe kvinner. Man ønsker å finne ut av om de får nødvendig tilgang til svangerskapsomsorg og helsetjenester, og hvordan det går med mødrene og nyfødte barna etter fødsel.

Prosjektet utgår fra Nasjonal Kompetansetjeneste for kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet ved Post doc stipendiat Nanna Voldner ved VID vitenskapelige høgskole og professor Siri Vangen ved OUS. Gjennom dette ønsker N.K.S å styrke sitt arbeid innenfor området minoritetshelse.