Hans Morten Haugen og Benedicte Kivle er to av redaktørene av boka
KOMBA-teamet og bidragsytere på konferansen
– Det er fint at VID kan bruke sin kunnskap og kompetanse på denne måten for å belyse hvordan møtet med NAV kan oppleves for mennesker som står i krevende og sårbare livssituasjoner, i et fremmed samfunn, sier VID-stipendiat Benedicte Nessa (nr. 2 fra venstre).
Kvinne typer på et tastatur på en arbeidsplass.
Prosjektteamet og veiledere i KOMBA: Bergit Haugland, Hugrun Osk Gudjonsdottir, Nina Baastad, Anne Brit Hatleskog og Øystein Lund Johannessen.
Zubia Willmann Robleda forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Øystein Lund Johannessen er ansatt ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)
Prosjektet «Global Innovation» utføres i regi av Digni.
Spennende samarbeidsprosjekt finansiert med EØS-midler
Øystein Lund Johannessen, Gunhild Odden, Nina Baastad, Sigurd Haus og Bergit Haugland.
Digital ryddesjau
SIK og stiftelsen Flexid samarbeider om prosjektet
Boken
Svært positiv evaluering av Use Your Talents
Internasjonale studenter har praksis på SIK