Kvinne typer på et tastatur på en arbeidsplass.
Prosjektteamet og veiledere i KOMBA: Bergit Haugland, Hugrun Osk Gudjonsdottir, Nina Baastad, Anne Brit Hatleskog og Øystein Lund Johannessen.
Zubia Willmann Robleda forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Øystein Lund Johannessen er ansatt ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)
Prosjektet «Global Innovation» utføres i regi av Digni.
Spennende samarbeidsprosjekt finansiert med EØS-midler
Øystein Lund Johannessen, Gunhild Odden, Nina Baastad, Sigurd Haus og Bergit Haugland.
Digital ryddesjau
SIK og stiftelsen Flexid samarbeider om prosjektet
Boken
Svært positiv evaluering av Use Your Talents
Internasjonale studenter har praksis på SIK
Gunhild Odden er senterleder for Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)
Prosjektlederteamet, fra venstre: Gunhild Odden, leder ved SIK. Øystein Lund Johannessen, fagansvarlig. Anne Brit Hatleskog, administrativ ansvarlig. Foto: Josh Dickstein
Fotograf: Oleksandr Ryndyk