Illustrasjon av den digitale boken
Se åpningssending fra Alrek helseklynge
Arbeid og undervisning på campus ved VID Oslo fra mandag 19. oktober
Valget holdes 23. oktober til 2. november.
Utsnitt foto Per Magne Tyvand. Misjons- og diakoniarkivet
Ragnhild Utgaard Nordahl
Rektor Bård Mæland er svært godt fornøyd med den foreslåtte tildelingen til VID, men etterlyser ordninger for investering i bygg for private høgskoler.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim håper satsingen får store ringvirkninger.
"Helsevernepleier" i skolen?
Support fra IT og e-læring
VID høgskolestyre for perioden 2021-2022 er oppnevnt. God kontinuitet og ny giv!
Foto: Christine Vatnøy
Bildet er tatt fra den første konferansen Trading Justice for Peace, oktober 2019.
Digital undervisning og hjemmekontor ved VID Oslo