Utlysing av midler i UTFORSK-programmet
Fra VID-bloggen: Verdier og digitalisering i Koronaens tid
Forskningsgruppen CODE gjesteredaktør i open access tidsskriftet DIACONIA
Illustrasjon: Studiebarometeret
Phising e-post
Skjermdump fra Hilde Frøkedals disputas
Nyoppusset stillerom i D14.
Bilde av en fornøyd Marja Leonhardt som har gjennomført sin disputas.
Foreldreveiledning ved depresjon.
Pasientjournal for Hans Wergeland: Innlagt 20.12.1920, utskrevet (død) 7/1-1921.
Kurs i høgskolepedagogikk
Se åpningssending fra Alrek helseklynge
Illustrasjon av den digitale boken
Arbeid og undervisning på campus ved VID Oslo fra mandag 19. oktober
Utsnitt foto Per Magne Tyvand. Misjons- og diakoniarkivet