Hvordan bruke kunstig intelligens i oppgaveskriving
1.påskedag: «Frykt ikke», er ord som fortsatt lyder
Skjærtorsdag: Eidsvågs kyrie og fotvasking
Ønsker du å dyrke grønnsaker på Diakonhjemmets område i sommer?
Fra venstre: Bjørn Hallstein Holte, Joar Haga og Retief Müller.
Fra venstre: Disputasleder og førsteamanuensis ved VID Daniela Lucia Rapisarda, veileder og professor emeritus ved VID Hans Austnaberg, doktorand Karen Margrete Eikenes Mestad, veileder og professor ved VID Harald Askeland, komitéleder og professor emeritus ved VID Hans Stifoss-Hanssen og førsteopponent og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo Merete Thomassen. Foran: Andreopponent og teologisk vidensmedarbejder Kirsten Donskov Felter, Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter, Danmark.
Fra venstre: Medveileder og professor Linda Rykkje (VID), andre opponent og universitetslektor Stig Linde (Socialhögskolan v. Lund universitet), komitéleder og professor Hans Morten Haugen (VID), doktorand Åsta Marie Olafsson (VID), første opponent og førsteamanuensis Suvi-Maria Saarelainen (University of Easter Finland),veileder og professor Anne Austad (VID), disputasleder og professor Annette Rose Leis-Peters (VID). Biveileder og professor emeritus Hans Stifoss-Hanssen (VID) var ikke til stede.
Ja til et feministisk og livssynsåpent samfunn
Vinnerne av Forskningsprisen og utdanningsprisen 2022. Fra venstre: Prorektor for forskning Gunhild Odden, professor Tor Slettebø, dekan Mona-Iren Hauge, høgskolelektor Aleksandra Sæheim og leder for studentrådet i Oslo, Martine Halsos.
Liv Hilde Myrset Briså er ph.d.-kandidat ved VID vitenskapelige høgskole og er tilknyttet forskningsprosjektet
Kvinnedagen på VID
Emneansvarlig James Hathaway og studieleder Gry Espedal gleder seg til å få i gang et nytt studieprogram.
Professor ved Fakultet for teologi og samfunnsvitenskap, Stephanie Dietrich, er ny leder for Faith and Order-kommisjonen.
Har du eller har du hatt en forelder i fengsel?
Ny videreutdanning i Geriatrisk sykepleie