Mellomoppgjør 2021
Ny professor i organisasjons- og ledelsesfag
Faglige behov og brukerne i sentrum i VIDs rapport for digitalisering
Rektors spalte: Gjør klar for re-boarding!
Tofaktorautentisering ferdig utrullet i VID
Gjenåpning av samfunnet og studiestart til høsten
Prosjektet Ledelse og bærekraft støttes med 2,7 millioner fra DIKU
Økt digitalisering skal gi mulighet for flere å søke, samt gjennomføre emnet.
Tone Lindheim forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Elise Ottesen Søvik, studentprest ved VID vitenskapelige høgskole. (Foto: Dagsnytt18)
Rektors spalte: Hva har Madagaskar med VIDs Digitale Campus å gjøre?
Tegning av det nye bygget til VID i Stavanger
Are you interested in becoming an evaluator for EU projects?
Avslutningsmarkeringer ved VID Sandnes
Kvinne typer på et tastatur på en arbeidsplass.