Policy for tjenestereiser og kostnader for munnbind fremover
Olivier Randrianjaka gjennomførte sin disputas over Skype.
Diafrisk Oslo høsten 2020
Henting av studentkort i Oslo uke 35 og 36
Oppdatert smittevernveileder og varslingsrutiner for VID
Introduksjonsprogram for nyansatte
Fra VID-bloggen: «Ta deg et glass vin, for du har fortjent det»
Vi må tenke smittevern fremover!
Vi må alle tenke smittevern fremover!
Rektor Bård Mæland
Digitalt kart for VID Oslo
Mange ansatte ved VID var til stede ved den offisielle åpningen av Modulbygget torsdag den 6. august 2020.
Forventinger for høsten; kontor eller hjemme?
Offisiell åpning av modulbygget i dag
Martin Grunnesjö. Foto: Christine Vatnøy