Konstituert rektor fra 1. august
Skisse: Haga & Grov AS
Ingunn Moser ny leder for Diakonhjemmet
Fra VID-bloggen: Fremtidens profesjonsutøvere
Nytt kull uteksaminert fra Psykososialt arbeid med barn og unge
Høgskolestyret i VID
Stian Sørlie Eriksen disputerte tirsdag. Fra venstre: Prorektor Bård Mæland, professor Martha Frederiks, Utrecht University og professor Afe Adogame, Princeton Theological Seminary. Komiteen ble ledet av Gerd Maria Ådna fra VID. Foto: Ivar Nygård.
Nye førstelektorer: Nina Karlsen, Tonje Sibbern, Line Lindenskov, Hilde Egge og Ingun Pahr. Elisabeth Mæland var ikke tilstede da bildet ble tatt.
En vennlig purring: VID trenger fremdeles din stemme
Viktige priser til VID Bergen
For å gi plass til rørene til den unike energi-sentralen må 12-15 kappes ned
Mia er månedens alumn i juni