Foto: Christine Vatnøy
SIK og stiftelsen Flexid samarbeider om prosjektet
Boken
Telefontid for opptakskontoret
Svært positiv evaluering av Use Your Talents
Noen av Ingrids kollegaer og venner gjennom mange år. Fra venstre: Kristin Fjelde Tjelle (dekan ved FH VID), Anne Sissel Faugstad (HUS og nestleder i VID styre), Anita Lyssand (prodekan FHB VID), Ingrid Torsteinson, Anneline Røssland (VID, tidligere rektor ved Betanien Diakonale Høgskole), Tove Giske (FoU-leder FHB, VID), Sissel Tollefsen, tidligere Instituttleder ved HVL, og Sidsel Ellingsen (videreutdanningen i palliasjon, FHB, VID).
Husk introduksjonsdag for nyansatte 6.august
Mye nytt og spennende fra høsten
Ny direktør for administrasjon
Ny seksjonssjef til VID fra Diakonova
Utdanningsprisen ble sist gang delt ut i januar 2018. Her utdelt til Høgskolelektor i Fakultet for helsefag Line Lindenskov som ble anerkjent for sitt bidrag til høy utdanningskvalitet i VID.
Hvordan blir studiestart og undervisning på VID høsten 2020?
Smitteverntiltak i nye undervisningsrom ved VID Oslo
Møte i høgskolestyret 22. juni
Driftsmelding for Haraldsplass i uke 25