Jeromy Limbani
Foto: Jannicke Rosenberg-Plyhn
Frivillig arbeid i kirken
Rektor Ingunn Moser
European University Alliance for Integration, Inclusion and Involvement består av seks samarbeidspartnere. Foto: Sebastian Schug
Fire VID-studenter har skrevet folkehelseoppgave om eventuelle helsefremmende effekter ved intimkirurgi
Professor Torger Reve er professor i strategi ved Handelshøyskolen, og ny styreleder for VID. Foto: Gustav Steensland
Foto: Colourbox
Rektor ved VID vitenskapelig høgskole, Ingunn Moser, og bydelsdirektør Elisabeth Vennevold, ser frem til et nært samarbeid i årene fremover. Foto: Inger Thommessen.
Håvard Brynildsen