Digitale avslutningsseremonier for avgangsstudenter
Pedagogisk veileder for VID-ansatte høsten 2020
Veileder for ansatte for gradvis åpning av campus fra 18. mai 2020
Veileder for studenter for gradvis åpning av campus fra 18. mai 2020
Illustrasjon: Innovatio/Diakonhjemmet
Gunhild Odden og Helene Lund er ansatt som prorektorer
Gradvis åpning av campus fra 18. mai
SMSER: 1) I appen «Kwarantanna Domowa» venter en ny oppgave på deg. Du har 20 minutter for å utføre den 2) Utfør oppgaven i appen «Kwarantanna Domowa» du har 10 minutter igjen 3) Oppgaven i appen «Kwarantanna Domowa» ble ikke utført på den oppgitte tiden. Informasjon blir sent til systemet.
Ny professor i Bergen
Snart klart for samlokalisering
Ny studieplan for sykepleiestudenter
Bli med på omvisning i modulbygget
Møte i høgskolestyret 4. mai
Utenlandsopphold for høsten 2020 avlyses
Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskriften om utdanningsstøtte for studieåret 2020-2021