– Det gjøres antagelig for få tvangsvedtak i hjemmetjenestene, sier Åshild Gjellestad. Foto: Skjermdump fra BT / ØRJAN DEISZ
Fra venstre: Anja Landsverk, Jo Stuve, Martin O. Wichstad og Oline Eikill-Moen.
VID blir medlem av European University Association
Helle Cathrine Hansen disputerer
Vernepleierstudenter i simulering med hjertestarter. Fra venstre: studenter Johan Petterson, Kim Tore Frafjord og Ina Østberg.
Marit Helene Hem professor i psykisk helsearbeid
Ledermøtet besøkte det norske Kunnskapskontoret i Brüssel
Kvalitetshåndboken på nett
Fra Bibliotek, læringssenter og historisk arkiv til Alaska
Helene Tveit Eik med sin masteroppgave. Foto av Roger Aakvik
Professor Kari Glavin er studieleder for master og videreutdanningsprogrammene ved VID Oslo, studiested Diakonova.
Vil du være med å bestemme?
Tormod Kleiven er nå blitt professor i diakonivitenskap