Foto: Jørgen Barth, Universitetet i Bergen
Rektor informerer
Feiring av tre førstelektorer i Sandnes. Fra venstre: Kjersti Helene Haar, Kjersti Lunde Ellingsen og Elisabeth Kiær.
Hva bør du gjøre for å få gode karakterer på ergoterapistudiet?
Line Lindenskov vant utdanningsprisen 2017
Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF var første gjestetaler og snakket om å «engasjere seg globalt». Foto: Susanne Ward.
Samarbeidsmøte mellom Fakultet for helsefag i Bergen og Senter for Omsorgsforsking Vest
Vernepleier Andrea Egeberg Westbye