Åse Holmberg er månedens alumn i februar
Siste fase av NFR-prosjekt
Foto: Paal Berg
Nyansatt i VID: Introduksjon til forskning ved VID
Fra venstre; Hans Stifoss-Hanssen Stephen Sirris, Annette Leis-Peters, Marianne Rodriguez Nygaard og Gyrid Gunnes
1. januar 2019 har SEPREP TU blitt en del av VID vitenskapelige høgskole
Professor Kari Glavin ved Fakultet for helsefag og Rektor Ingunn Moser
Håkon Faarlund Hetland er månedens alumn i januar
Rektor informerer desember 2018
Avdelingssjef Åsa Kettis ved Avdeling for kvalitetsutvikling, Uppsala Universitet.
Anna Chalachanová, Kirsten Jæger Fjetland og Anita Gjermestad er nasjonale koordinatorer i forskningsnettverket Citizen network.
Celebert besøk fra Sør Afrika