Si din mening!
Åpningsseminar Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis
Ny professor i Stavanger
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Rektor Ingunn Moser
Haraldsplass i Bergen. Skjermbilde fra jubileumsfilmen.
Fra venstre dekan ved fakultet for sosialfag, Elisabeth Brodtkorb, rektor Ingunn Moser, Dr. Abye Tasse og dosent emerita Gurid Aga Askeland.
– Jeg heier på at sønderknuste og skakke livsvever kan komme opp og stå, skriver Hanne Line Wærness ved VID Sandnes i Stavanger Aftenblad. Illustrasjonsbilde: Scanpix.
Digital sykemelding
Tilbud om influensavaksine for ansatte i VID
VID styrket i statsbudsjettet for 2019
Grunnsteinsnedleggelse i Diakonhjemmet hage