Hva skal til for at unge innvandrere i NAV-systemet skal kunne delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv? VIDs forskere vil finne ut hvilke hindringer marginaliserte grupper møter på.
Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering
Ergoterapi i Tallinn, Estland
Ergoterapeut Ann-Kristin Pettersen
Vernepleier Andrea Egeberg Westbye
Prest Hilde Sande
Sykepleier Bjørn Agnalt Myhre
Sosionom Charlotte Eriksen