Disputation: Benedicte Sørensen Strøm
Caroline Andrea Alsvik er månedens alumni i september
VID har utviklet et spesialtilpasset, fleksibelt studieopplegg (en «plan B» fagplan i sykepleie) med sikte på å kvalifisere kandidatene for autorisasjon som sykepleiere i Norge.  Aktuelle søkere må gå via sin arbeidsgiver i Diakonhjemmet, Norlandia Care eller SYE.
Hans Morten Haugen er blant forskerne i landet med flest publiseringspoeng. Her mottar han VIDs forskningspris som i 2016 ble delt ut for første gang.
Margrethe B. Søvik er tildelt Fulbright-stipend. Foto: Kelly McKowen.
VID har signert samarbeidsavtale med Stavanger bispedømme
VID satser på NFR-utlysninger innenfor kvinnehelse og helse- og velferdsutdanningene
Disputas om styrearbeid i reiselivsorganisasjoner
Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars
Disputas om religiøs kunnskap i ungdomsarbeid
Fantastisk nyhet å få, sier Kari Røykenes som gratuleres av Tove Giske.