VID satser på NFR-utlysninger innenfor kvinnehelse og helse- og velferdsutdanningene
Disputas om styrearbeid i reiselivsorganisasjoner
Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars
Disputas om religiøs kunnskap i ungdomsarbeid
Fantastisk nyhet å få, sier Kari Røykenes som gratuleres av Tove Giske.
Babak Asadi disputerte
Arnhild Leer-Helgesen er nummer to fra venstre.
Fra venstre: Ph.d.-student Ebisse Gudeta, rektor Bruk Ayele, prorektor Daniel Fite, prorektor Bård Mæland.
VID har landets mest fornøyde studenter på sosialt arbeid.
Fra venstre rektor Ingunn Moser, professor Hans Morten Haugen og juryleder Professor Liv Johanne Solheim, Høgskolen i Innlandet
Fra høgre professor Herdis Alvsvåg, stipendiater Eli Lea, Marte Bygstad-Landro og Ann-Kristin Fjørtoft, førsteamanuensis Sidsel Ellingsen og professor Tove Giske. Stipendiatene Stine Flinterud og Tone Stikholmen var ikke med da bildet vart tatt. Foto: Kari Røykenes.