Rektor Ingunn Moser ønsket de nye bachelorstudentene i sosialfag og sykepleie velkommen til studiestart. Foto: Susanne Ward Ådlandsvik
Obligatorisk brannvernopplæring
Fremdeles noen ledige plasser ved VID Stavanger
Fristen for å svare på tilbud om studieplass er 24. juli. Et suppleringsopptak kjøres 29. juli.
Rektor Ingunn Moser er svært glad for at de sakkyndige anbefaler godkjenning av VIDs kvalitetsarbeid.
VID Bergen får 15 nye studieplasser i sykepleie
Rektor Ingunn Moser er veldig fornøyd med tilbakemeldingen fra NOKUT
Ved inngangen til campus på University of Washington. Fra venstre: Monica J. Østervold, Anine Madsgaard, Kari Røykenes, Hilde Smith-Strøm, Alette Svellingen og Margrethe Søvik.
Spinning på Diafrisk
Kari Jordheim