Nyheter

Store perspektiv i praksis

Store perspektiv i praksis

Studentene Desta og Cecilie (i midten) sammen med veilederen deres fra Universitetet i Betlehem og deres veileder på praksisstedet. Flankert av Hanne Line og Vibeke fra VID Sandnes

Studentene Desta og Cecilie (i midten) sammen med veilederen deres fra Universitetet i Betlehem og deres veileder på praksisstedet. Flankert av Hanne Line og Vibeke fra VID Sandnes