Nyheter

Studenter ved VID Oslo med bekreftet smitte

Studenter ved VID Oslo med bekreftet smitte

Studenter ved VID Oslo med bekreftet smitte

Ingen av de tre studentene har vært på campus i Oslo de ti siste dagene før de testet positivt. De aktuelle klassene og nærkontakter er orientert.

Studentene som er bekreftet smittet er i isolasjon, og kontaktlærere ved VID Oslo er i løpende dialog med studenten.

Åtte studenter ved VID

Per 17. september er det totalt åtte studenter som er bekreftet smittet av COVID-19 i løpet av høstsemesteret 2020. De åtte tilfellene er fordelt på fem studenter i Bergen og tre studenter i Oslo.

Fokus på smittevern

VID har retningslinjer for å opprettholde godt smittevern, og det er særs viktig at ingen syke studenter eller ansatte oppholder seg på campus.

Det er smittevernkontoret som følger opp med alle nærkontakter, som blir pålagt karantene. VID vil tilrettelegge for digital undervisning for de studentene som blir berørt av dette.

For alle andre studentgrupper som ikke har symptomer, eller er i karantene vil undervisning gå som vanlig.

Smittevern for ansatte og studenter

Se også brev fra smittevernoverlegen i Bergen kommune fra 3. september, som ønsker å klargjøre hvordan karantenebestemmelsene for studenter skal tolkes.