Nyheter

Studentmobilitet høsten 2021

Studentmobilitet høsten 2021

Studentmobilitet høsten 2021

Dessverre er det fremdeles mye usikkerhet knyttet til reiser til utlandet, og spesielt utfordringer knyttet til å gjennomføre studiene på normert tid dersom et utenlandsopphold må avbrytes. Grunnet dette risikobildet for forsinkelser i studiene har VID måtte beslutte å kansellere all utenlandspraksis høsten 2021, samt all mobilitet utenfor Europa.

Det betyr at det fortsatt er mulig å ha vanlige utvekslingsopphold i Europa, så lenge det ikke inkluderer praksis.

For at dette skal være forsvarlig og forutsigbart må noen kriterier være oppfylt;

  • Oppholdet må vare hele semesteret
  • Du må ha en reiseforsikring som dekker Covid-19 relaterte hendelser under oppholdet.

Åpningen for utreise gjelder så lenge smittesituasjonen og lokale, nasjonale og internasjonale restriksjoner ikke er til hinder for det. Alle aktive søknader om utenlandspraksis og utveksling utenfor Europa høsten 2021, vil bli kansellert.

VID avventer beslutning om mobilitet for vårsemesteret 2022.