MoraDi fikser sykkelen 25. og 26. april på Diakonhjemmet
Fagseminar om studentaktive læringsformer ved store studentkull
God påske
Professor Stephanie Dietrich og Biskop Brian Farrell fra det Pavelige Enhetsrådet i Vatikanet.
Gode publiseringsresultater for VID i 2018
Frivillig arbeid i kirken
Bli med i Holmenkollstafetten 11. mai. Alle ansatte på VID er velkomne til å delta.
Fire VID-studenter har skrevet folkehelseoppgave om eventuelle helsefremmende effekter ved intimkirurgi
Professor Torger Reve er professor i strategi ved Handelshøyskolen, og ny styreleder for VID. Foto: Gustav Steensland
Foto: Anine Madsgaard