Snittet for VID generelt var på 4,0. Det er det samme som landsgjennomsnittet. Foto: Max Schweiger
Filmlansering!
Ergoterapeutstudent Mathias i samtale med klienten Signe.
Vi søker innholdsprodusent til våre sosiale medier
Informasjon og retningslinjer om plagiat i VID
Full støtte til NSOs leder, Oline Sæther
Et eventyr i Midtvesten – Reisebrev fra Sioux Falls, USA
Når kommer stipendet fra Lånekassen?
Denne gruppen har laget en opplæringsfilm som gir innblikk i hvordan det oppleves å ha paranoid psykose. Her er praksisveileder og spesialsykepleier Solveig C. Olerud sammen med studentene Maria Didriksen Evjen, Ida Helene Olsen, Kristin Ramstad og Astrid Kjesbo Risøy.
Livet som sykepleierstudent i Matanzas
Søknadsfrist for Liv Ulven stipend
Emneansvarlige og to av underviserne i emnet på samling i Bergen. Fra venstre: Håvard Ringsevjen, Nadia Alazraq, Annabel Hamre og Nima Neolene Wesseltoft-Rao.
Mange ansatte og studenter møtte opp på solidaritetsmarkeringen for å vise sin støtte for krigens ofre i Gaza og Israel på alle våre campus
Direktør Marianne Brattland og rektor Bård Mæland presenterte planene for utviklingsprosjektet, Diakonhjemmet hage, for forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch da hun gjestet VID Oslo torsdag.
VIDs åpningstider i julen