VID forbereder til GDPR
Rektor Ingunn Moser og Professor Barbara Parfitt
Byggearbeid på Studiested Diakonhjemmet
Fra venstre: Anja Landsverk, Jo Stuve, Martin O. Wichstad og Oline Eikill-Moen.
Vernepleierstudenter i simulering med hjertestarter. Fra venstre: studenter Johan Petterson, Kim Tore Frafjord og Ina Østberg.
Kvalitetshåndboken på nett
Vil du være med å bestemme?
Denne posteren vant i kategorien Beste innhold
Kampanjen Aldri OK ønsker å synliggjøre hvor streken går, og at seksuell trakassering aldri er OK.
Stor oppslutning om internasjonalisering blant VID-studenter
Overgrep mot barn: Taushetens pris
Hva bør du gjøre for å få gode karakterer på ergoterapistudiet?
Line Lindenskov vant utdanningsprisen 2017